Miljø

Transport er blant en av de største kildene til luftforurensing, dette gir helserisiko for den enkelte, og bidrar til økt belastning på økosystemet.Bensindrevene motorsykler (ink. scootere og mopeder) representerer en liten prosentvis andel av kjøretøy i bruk, men de er ekstremt forurensende.

De produserer uforholdsmessig store mengder forurensing og støy i forhold til størrelse. En typisk bensindrevet scooter slipper ut 3 ganger mer CO2 og hydrokarboner enn en stor diesellastebil, og 8-10 ganger mer enn en gjennomsnittelig bil.

De fleste miljøeksperter er enige om at beste måte å redusere transportrelaterte utslipp er ved hjelp av batteribaserte eller brenselcelle drevne kjøretøy.

Vectrix bygger på nyskapende nullutslipp teknologi og tilbyr forbrukeren et rent, og etterlengtet alternativ til en akseptabel pris.